Posetom i upotrebom ovog sajta slažete se sa uslovima korišćenja.
Websajt netProstor.com je informativno-uslužnog karaktera i bavi se promovisanjem i razvojem internet sadržaja i pružanjem usluga na privatnoj osnovi. Sav sadržaj na ovom sajtu, uključujući tekstove, fotografije, logo, naziv sajta i ostalo, predstavlja vlasništvo autora i vlasnika sajta netProstor.com.
Zabranjeno je preuzimati, kopirati, štampati i deliti sadržaj sa ovog sajta osim uz dozvolu autora i vlasnika sajta.

Pristupanjem, posetioci ovog web sajta su saglasni da koriste ovaj web sajt i njegov sadržaj na sopstveni rizik. Ni netProstor.com, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu.

Takođe, netProstor.com ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koji drugi uređaj kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.
Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos odnos između Vas i netProstor.com, te niko od korisnika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

Ukoliko dođe do promena u informacijama iznetih na sajtu, netProstor.com se obavezuje da blagovremeno iste ispravi a da sve zainteresovane obavesti o nastalim promenama.

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje, kao i za nekršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije.

Pružanje usluga registracije domena i zakupa web hostinga je na osnovu zasnivanja resell odnosa, tj. preprodaje, sa kompanijama koje su ovlašćene i registrovane za tu vrstu poslovanja. Ne snosimo nikakvu odgovornost ukoliko dođe do problema prouzrokovanih promenom poslovanja ili radom servera koji su u vlasništvu i pod nadzorom tih kompanija.

Dužnost korisnika registracije domena i hosting usluga je da domen ne upućuje na sumnjiva i nedozvoljena web mesta kao i da na svoj web prostor ne postavljaju sadržaj koji je protiv važećih zakona, koji je uvredljiv, pornografski, promoviše mržnju, širi netrpeljivost. Nije dozvoljeno postavljanje sajtova za on-line igre, chat ili preuzimanje zaštićenog softvera i drugog sadržaja. Zabranjeno je postavljanje softvera za širenje spamova ili virusa. Takođe, dužnost imaoca web sajta je da redovno ažurira sve instalirane aplikacije i da se brine da na hostingu ne postoji virus ili bilo koja vrsta malware-a koji može naneti štetu posetiocu sajta ili drugim sajtovima na serveru.

Dužnost netProstor.com je da obezbedi besprekorno i neprestano funkcionisanje domena i hostinga kao i web sajtova i da u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti rešava nastale probleme, a za sve ostalo potraži rešenje kod lica i kompanija koje su nadležne.

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan sud u Beogradu.

Računarska prevara – Krivični zakon Republike Srbije, Član 301
(1) Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.