Vaš hobi može postati zlatan rudnik ako ga predstavite preko web sajta. Zarada bi stizala preko reklama, oglasa ili prodajom povezanih artikala ili e-knjiga.