Kada postavite na web sajt zanimljive tekstove ili fotografije iz sfere Vašeg interesovanja i sklonosti, time možete privući velik broj posetilaca a tada se otvaraju i razne mogućnosti.